Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. vzniklo na škole školní poradenské pracoviště.

Jeho členy jsou:

Mgr. Zuzana Sedláčková, školní psycholog

Mgr. Markéta Rýdlová, školní speciální pedagog – etoped

Mgr. Petra Bečvárovská, školní speciální pedagog

Mgr. Iva Kollinová, výchovný poradce 2.stupeň

Mgr. Irena Sofínová, výchovný poradce 1.stupeň

Mgr. Petra Syrovátková, školní metodik prevence

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství, strategie prevence, podpůrných opatření u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (ve smyslu vyhlášky 27/2016 Sb.), prevence studijního selhávání a další aktivity. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga se rozděluje na standardní činnosti a nadstandardní činnosti. Jejich dokumentace je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole).

Standardními činnostmi jsou dle legislativy a ŠVP:

- práce se školní třídou (prevence, intervence, diagnostika klimatu)

- poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce

- kontrola a poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky

- komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

- poskytování krizové intervence žákům či třídě

Nadstandardní služby školního psychologa či školního speciálního pedagoga:

- diagnostika intelektových a osobnostních charakteristik žáka

- terapeutické vedení žáka či rodiny

- diagnostika profesních předpokladů žáka

O nadstandardní služby musí zákonní zástupci žáka žádat a jsou určeny výhradně žákům Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325. Jsou poskytovány bezplatně. Veškeré informace školního poradenského pracoviště jsou bez souhlasu zákonného zástupce nepřenositelné třetím stranám. Pokud zákonní zástupci projeví zájem, je jim vydána písemná zpráva, kterou pak mohou poskytnout třetím stranám dle svého uvážení.

Objednávání ke konzultaci:

Osobně - středa nebo pátek od 8 do 14 hod.

Telefon: 770 188 119 (středa nebo pátek 8-14 hod.)

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 orbitstažený soubor       

Jste zde: Home PRO RODIČE Školní poradenské pracoviště