Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Dopis z magistrátu

Vážení rodiče, 

níže bychom Vás rádi seznámili s dopisem, kterým jsme oslovili kompetentní úředníky Magistrátu města Mladá Boleslav. Tématem dopisu je nevyhovující stav některých prvků v rámci interiéru naší školy.

 

Magistrát města Mladá Boleslav                                                                                          

Odbor správy majetku města

Útvar správy budov

pan Petr Krichebauer

Komenského nám. 61

 

v Mladé Boleslavi dne 16.3.2012

Vážený pane Krichebauere,

píšeme Vám jako zástupci rodičů, jejichž děti navštěvují 9. základní školu na ulici 17.listopadu 1325 v Mladé Boleslavi. Po stále častějších stížnostech ze strany rodičů na neutěšený stav některých stavebních prvků v budově školy, jsme se rozhodli reagovat tímto způsobem. 

 

Dne 13.03.2012 se na žádost Rady rodičů uskutečnilo jednání mezi vedením školy a vybranými zástupci Rady rodičů. V rámci tohoto jednání jsme paní ředitelce Mgr. Ivě Kollinové při společné prohlídce školy poukázali na problémy, které žáky a potažmo i jejich rodiče pálí nejvíce a současně jsme posoudili závažnost těchto problémů. Projednané problémy jsme se pokusili zdokumentovat i na přiložených fotografiích.

Z našeho pohledu se jedná především o tři problémy. První dva se týkají prostor tělocvičen a jejich zázemí. Podlaha ve velké tělocvičně je již zcela nevyhovující. Na mnoha místech se odlupuje vrchní vrstva a tvoří se nebezpečná místa s ostrými třískovitými hranami. Několik dětí již bylo zraněno a je pouze otázkou času, kdy ve stávající vytíženosti a stále se horšícímu stavu podlahy tělocvičny dojde k vážnějšímu zranění, což by mohlo vést k úplnému uzavření tělocvičny. Další problém úzce souvisí s vysokou vytížeností obou tělocvičen. Jedná se o hygienické zázemí, které je naprosto nedostačující. Sociální zařízení v počtu jednoho dámského a jednoho pánského záchodu kapacitně nevyhovuje velkému množství sportovců a v případě konání sportovního utkání, také velkému množství diváků. Byli jsme překvapeni, že na přestavbu toalet byla již před několika lety vypracována stavební dokumentace. Škoda, že se tuto přestavbu nepodařilo do současnosti zrealizovat. Třetí problematika se týká katastrofálního stavu oken. Nejhorší stav je u oken na západní straně budovy. Rámy oken jsou napadeny houbou, drolí se a ulamují se z nich větší kusy. Kromě tepelných ztrát je zde i vysoké bezpečnostní riziko pro děti. V teplých dnech je třeba větrat učebny. Děti mají zakázáno manipulovat s okny a učitelky mají strach, abych jim okna při manipulaci nezůstala v ruce. S okny souvisí také špatná vyspádovanost parapetů, za které zatýká voda. Pod těmito okny se tvoří rozsáhlé plísně, které zasahují i do učeben v nižších patrech pod těmito okny.

Paní ředitelka Mgr. Kollinová nám sdělila, že na námi zmíněné problémy opakovaně upozorňuje příslušné úředníky na magistrátu. Přesto jsme se rozhodli, že Vám napíšeme a požádáme Vás o řešení této situace. Jsme si vědomi toho, že 9. ZŠ není jediná škola, kterou máte na starosti, a že máte k dispozici také pouze omezený počet financí, ale jsme přesvědčeni o tom, že situace je natolik závažná, že si zaslouží urychlené řešení. Jedná se především o bezpečí našich dětí a v neposlední řadě také o příjemné školní zázemí . 

 

Předem Vám děkujeme za Vaši odpověď a zůstáváme s pozdravem

 

 

 

PhDr. Ellen BöhmováVladimír Hájek

předsedkyně Rady rodičů při 9.ZŠmístopředseda

 

Na vědomí:

Mgr. Kollinová – ředitelka školy

MUDr. Nwelati – primátor

Mgr. Marek – náměstek primátora

Mgr. Kalát - OŠKTV

 

 orbitstažený soubor