Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

KMD - prosinec 2018

Národní divadlo

Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček

 

Sobota 15. 12. 2018

Odjezd od školy: 1500

Předpokládaný návrat: 2130– 2200

Doprava 250,- Kč

Doprovod: Mgr. Dana Veselá, Mgr. Vlasta Skořepová

Platba za dopravu do 30. 11. 2018 u paní V. Skořepové
(kabinet angličtiny – zelené patro).

Případná neúčast se řeší v kanceláři u paní D. Veselé.

 

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/4598?t=2018-12-15-18-00

 orbitstažený soubor