Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

KMD - květen 2018

DIVADLO NA VINOHRADECH

Molière: ŠKOLA ŽEN

 

Pátek 11. 5. 2018

Odjezd od školy: 1615

Předpokládaný návrat: kolem 2230

Doprava 200,- Kč

 

Doprovod: Mgr. Dana Veselá, Mgr. Vlasta Skořepová

Platba za dopravu do 27. 4. 2018 u paní V. Skořepové
(kabinet angličtiny – zelené patro).

Případná neúčast se řeší v kanceláři u paní D. Veselé.

 

www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Skola-zen

 orbitstažený soubor