Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

KMD - unor 2018

Divadlo ABC
A.S.Puškin: EVŽEN ONĚGIN

Středa 7. 2. 2018
Odjezd od školy: 16 00
Předpokládaný návrat: 22 30 – 23 00
Doprava 180,- Kč
Doprovod: Mgr. Dana Veselá, Mgr. Vlasta Skořepová
Platba za dopravu do 26. 1. 2018 u paní V. Skořepové
(kabinet angličtiny – zelené patro).
Případná neúčast se řeší v kanceláři u paní D. Veselé.

https://www.i-divadlo.cz/divadlo/mestska- divadla-prazska/evzen- onegin

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/208/evzen-onegin/

 orbitstažený soubor