Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Česká školní inspekce - výběrové testování

V termínu od 12. listopadu do 23. listopadu 2018 provedla Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Testování se týkalo základních, středních i vyšších odborných škol.

Zjišťování bylo zaměřeno na výsledky žáků 4., 6., 8. a 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, žáků 3. ročníku čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentů 2. ročníku vyšších odborných škol, sledovanými oblastmi: jazyková gramotnost, přírodovědná gramotnost, informační gramotnost a témata související s dopravní výchovou. V každé zařazené škole byly zjišťovány výsledky žáků či studentů pouze jednoho z uvedených ročníků a pouze v jedné z uvedených oblastí.

Naše škola byla vybrána pro testování jazykové gramotnosti (angličtina) – pro žáky čtvrtých tříd. Průměrná úspěšnost žáků naší školy byla krásných 93%.

 orbitstažený soubor       

Jste zde: Home O ŠKOLE Home AKTUALITY Česká školní inspekce - výběrové testování