Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Modra trida - akce

Modřenka - únor

 

7.2. Muzikál v Domě kultury „Anežčino přátelství“. Cena 80 Kč + doprava autobusem (hrazeno z fondu), sraz v šatně v 7.15 hodin

25.2. Karneval v MŠ – ráno děti v šatně oblékněte do masky

26.2. Cirkus na kolečkách – Divadlo Koloběžka v MŠ. Začátek v 10.30 hodin, cena 35 Kč (z fondu)

 orbitstažený soubor