Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Mateřská škola

Červená a Žlutá třída se zúčastní

exkurze do ekocentra Huslík – Poděbrady

_______________________________________________

Kdy: 25.10.2018

Odjezd: ráno v 7:30 od MŠ - autobusem

Sraz: v 7:00 v šatně MŠ !!!

Návrat: na oběd do MŠ

Co s sebou:

v     Pohodlné sportovní oblečení a boty

v     Prostorný batoh – v něm pláštěnku   

a lahev s pitím (proveďte, prosím, doma

kontrolu, aby netekla)

v     Malou sladkost v podobě sušenky

       – ne čokoládové

Přezůvky ze školky do batohu s sebou!!!!!!!!!

Svačina bude s sebou z MŠ !!!

 

Program: „Co dělají zvířátka v zimě“

-       cena 45Kč /dítě + 5Kč příspěvek na podporu zvířat z ekocentra = dohromady 50 Kč/dítě

+ doprava (rozpočítáme dle počtu zúčastněných dětí)

-       Povídání uvnitř ekocentra s ukázkou některých zvířat a pobyt venku, kde se uskuteční procházka s průvodcem venkovní expozicí 

 


 

 


 

 Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2018/2019 najdete zde:

 

 


 

 

 Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2017/2018 najdete zde:
 

Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2016/2017 najdete zde:

FOTKY 2016/17

 


 

Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2015/2016 najdete zde:

FOTKY 2015/16

 


 

Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2014/2015 najdete zde:   

FOTKY 2014/15

 


 

Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2013/2014 najdete zde:

FOTKY 2013/14

 

 

Postupně zde budou přidávány fotografie všech tříd, přihlašovací údaje k prohlížení fotografií dostanete od učitelek ve své třídě.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování
na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií, v uvedeném pořadí

 

1)    Absolutní přednost při přijetí mají děti narozené mezi 1. 9. 2010 a 31. 8. 2011 a starší bez ohledu na trvalé bydliště (§34, odst. 4 zák. 561).

2)    Sourozenec již navštěvující naši základní a mateřskou školu + trvalé bydliště v MB + nar. do 31. 8. 2013- tj. starší tří let *

3)    Datum narození dítěte (starší mají přednost) a zároveň jeho trvalé bydliště v Mladé Boleslavi.

 

* Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Zápis se koná v budově základní školy dne 21. dubna 2016 od 9.00 do 16.00

 

Mgr. Iva Kollinová

Ředitelka školy

proskoly orbitstažený soubor       

Jste zde: Home Mateřská škola