Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Mateřská škola

NĚKOLIK INFORMACÍ NA ÚVOD

 

1.           V září se uskuteční informační schůzka pro rodiče v jednotlivých třídách – informace dostanete ve své třídě

2.           Provoz mateřské školy je od 6.00 – 17.00

3.           V průběhu školního roku budete informováni prostřednictvím nástěnek v šatnách

4.           Omluvení dítěte v MŠ je možné telefonicky nejpozději do 8.30 hod. – pouze formou SMS – telefon. č. dostanete ve své třídě

5.           Vzhledem k povinné předškolní docházce dojde i v letošním roce k menším přesunům dětí ve třídách

6.           První den při příchodu do MŠ zvoňte na Zelenou nebo Červenou třídu, kde se dozvíte, kterou třídu bude Vaše dítě navštěvovat – seznamy dětí nebudou nikde zveřejněny (ochrana osobních dat)

 

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

  Ø     bačkory nebo sandále (ne pantofle)

  Ø     pohodlné oblečení do třídy

  Ø     oblečení a boty na zahradu a pobyt

venku

  Ø     pyžamo (noční košili)

  Ø     1 krabici papírových kapesníků

  Ø     vlhčené toaletní papíry

  Ø     náhradní prádlo (kalhotky, slipy,

punčocháče nebo tepláky, ponožky)

  Ø     pláštěnku

Prosíme vše řádně podepsané jménem

                         a příjmením dítěte.           

 

 

 

 

DÍTĚ JE DO MŠ PŘIPRAVENÉ, KDYŽ:

 

 

  Ø     nepoužívá pleny (včetně noci)

  Ø     odložilo dudlík

  Ø     nepoužívá kojeneckou lahev

  Ø     chodí venku pěšky bez kočárku

  Ø     jí samostatně lžící

  Ø     pije samostatně z hrnečku, skleničky

  Ø     je zvyklé během jídla sedět u stolu

 

 

 


 

 

 


 

 

 Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2017/2018 najdete zde:
 

Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2016/2017 najdete zde:

FOTKY 2016/17

 


 

Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2015/2016 najdete zde:

FOTKY 2015/16

 


 

Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2014/2015 najdete zde:   

FOTKY 2014/15

 


 

Fotografie dětí všech tříd - školní rok 2013/2014 najdete zde:

FOTKY 2013/14

 

 

Postupně zde budou přidávány fotografie všech tříd, přihlašovací údaje k prohlížení fotografií dostanete od učitelek ve své třídě.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování
na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií, v uvedeném pořadí

 

1)    Absolutní přednost při přijetí mají děti narozené mezi 1. 9. 2010 a 31. 8. 2011 a starší bez ohledu na trvalé bydliště (§34, odst. 4 zák. 561).

2)    Sourozenec již navštěvující naši základní a mateřskou školu + trvalé bydliště v MB + nar. do 31. 8. 2013- tj. starší tří let *

3)    Datum narození dítěte (starší mají přednost) a zároveň jeho trvalé bydliště v Mladé Boleslavi.

 

* Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Zápis se koná v budově základní školy dne 21. dubna 2016 od 9.00 do 16.00

 

Mgr. Iva Kollinová

Ředitelka školy

proskoly orbitstažený soubor       

Jste zde: Home Mateřská škola