Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Home

O škole

Základní informace

Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav 

Statutární zástupce: Mgr. Iva Kollinová, zástupce: Mgr. Dana Veselá

Školská rada: předseda Ing. Vladislava Konečná

 

Vzdělávací program školy: ŠVP pro Pastelka II. č. j. 3108/2007/13

 

Identifikátor školy : 600 049 221

IZO škola: 102 326 924           

IZO školní družina: 113 600 224             

IČ: 75034077   

 

 

 

Vedení školy

Ředitelka:               Mgr. Iva Kollinová  ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Zástupce ředitele: Mgr. Dana Veselá ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Třídní učitelé pro školní rok 2018/2019

Třídní učitelé: 


 

I. A      Mgr. Irena Sofínová                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


I. B      Mgr. Hana Jeníková                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


I. C      Mgr. Vlasta Blahová                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


II. A     Mgr. Ivana Kozubová                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


 

II. B     Mgr. Michaela Kerdová              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


II.C      Mgr. Veronika Bidzilia                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


III. A    Mgr. Iveta Váňová                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


III. B    Mgr. Věra Martincová                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


IV. A    Mgr. Eva Fuchsová                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


IV. B    Mgr. Jana Kouřilová                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


V. A     Mgr. Eva Exnerová                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


V. B     Mgr. Radmila Ráczová               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VI. A    Mgr. Klára Kosáková                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VI. B    Mgr. Monika Vejražková             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VI. C    Bc. Monika Halířová                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VII.A    Mgr. Lenka Dvořáčková             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VII.B    Mgr. Zdenek Hanuš                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VIII. A  Mgr. Dagmar Vagenknechtová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VIII. B  Mgr. Tereza Pražáková              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


IX. A    PaedDr. Soňa Čapková             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


IX. B    Mgr. Vlasta Skořepová              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


IX. C    Mgr. Jan Duchek                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Ostatní vyučující: 

Mgr. Ludmila Dvořáková (Čj, Ov)          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jitka Pabištová 1.st.                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Petra Syrovátková (Aj, Tv, CaZ)   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lucie Davídková (Aj)                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Iva Kollinová (Hv)                         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Dana Veselá (Čj, Ov)                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Olga Petráňová (Aj)                       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Milan Šíp (Tv)
Mgr. Dagmar Štěpánková                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Pavel Kupec                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Eva Kličková                                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Výchovní poradci: 

 • Mgr. Irena Sofínová (žáci s SPU, IVP)
 • Mgr. Iva Kollinová (řešení výchovných problémů, kariérové poradenství)

 

Školní psycholog:

 • Mgr. Zuzana Sedláčková

 

Školní pedagog:

 • Mgr. Petra Bečvárovská (specializace logopedie)
 • Mgr. Markéta Rýdlová (specializace žáci s poruchami chování)

 

Koordinátor ŠVP: 

 • Mgr. Vlasta Skořepová
 • Mgr. Lenka Dvořáčková

 

ICT koordinátor:  

 • Mgr. Jan Duchek

 

 Koordinátor enviromentální výchovy: 

 • Mgr. Veronika Bidzila (I. stupeň)
 • Mgr. Klára Kosáková (II. stupeň)

 

Preventista sociálně patologických jevů: 

 • Mgr. Petra Syrovátková

 

Asistenti pedagoga: 

 • Jana Beránková 
 • Kristina Hlaváčová 
 • Mgdaléna Tomanová 
 • Milada Návojová 

 

Vychovatelky školní družiny: 

 • Jitka Nevrlá (vedoucí vychovatelka)
 • Renata Richterová
 • Marie Vlníková
 • Alena Hrušková
 • Jana Beránková


 

 

Školní družina

 

Ranní družina: 6:00 - 8:00 hod

Odpolední družina: 11:50 - 17:00 hod

 

Vedoucí vychovatelka: Jitka Nevrlá - tel. 725 884 294

Vychovatelky:

Magda Tomanová - tel: 725 884 296

Marie Vlníková - tel: 725 884 295

Alena Hrušková - tel: 725 077 718

Jana Beránková - tel: 725 077 721 Tvoření ve školní družině, Den s plyšáky, Čertovský karneval, Velikonoční perníčky, Čarodějnice

 

Cíle školní družiny


 

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy, viz školský zákon níže.

Byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi i starostmi, které nám i dětem škola přináší.

předseda školské rady Ing. Vladislava Konečná, vladislava.konecna@seznam.cz

Členové školské rady: za pedagocké pracovníky školy: Mgr. Dana Veselé, Mgr. Jan Duchek

                                    za zákonné zástupce žáků: Petra Stříbrná, ing. Vladislava Konečná

                                    za zřizovatele: Krichebauer Petr, ing. Roman Mizera

 

Školská rada se zřizuje dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167 Podle odst. 1 § 168 školského zákona školská rada plní především tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

 

Zápisy z jednání školské rady:

26_09_2016

23_10_2017

18_02_2015

15_10_2015

12_06_2015

 

 orbitstažený soubor       

Jste zde: Home Home